تحصیل رایگان در دوره کارشناسی به …سایت خبری تفریحی هستی فااخذ تضمینی اقامت اروپاشارژ کارتریج در محل

پاسخ به این سوالات درد مردم را دوا نمی کند
ایرنا: رییس جمهور اخیرا انقلاب اسلامی را تکمیل کننده انقلاب مشروطه دانست. ارزیابی شما چیست؟ حبیبی: انقلاب مشروطه می خواست سلطنت مطلقه را پایان دهد تا مجلس تشکیل شود و مردم خود سرنوشت خود را انتخاب کنند. اینجا هم انقلاب اسلامی آمد تا شاه را براندازد و مردم حکومت کنند، از این نظر شباهت دارد. ما تفاوت  این است که در انقلاب مشروطه شاه براندازی نشد بلکه قدرت مطلقه او به قانون اساسی محدود شد. اما در انقلاب اسلامی شاه سرنگون شد. اما مشکل ما این بحث ها نیست. مشکل ما نداشتن وحدت در کشور است. ما باید علیرغم اختلافات فکری  داخل یک کشور زند گی کنیم. مشکل دیگر ما گرانی های عجیب است.  کل نظام باید جلوی این گرانی های طاقت فرسا را بگیرد. مردم مشکل بیکاری دارند اما این گرانی ها هم قوزبالاقوز شده است. شما روزنامه نگاران بهتر است به این مطالب که درد مردم است بپردازید. در این کرونا مشکلات اقتصادی و این گرانی های بی حساب و کتاب را تشدید کرده است. بنابراین پرداختن به سوالاتی که کردید دردی را از مردم دوا نمی کند.