نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …آموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …

«TC» چه برنامه‌ای برای معتادان دارد؟
ایسنا/زنجان معاون امور پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: «TC» برنامه درمانی اقامتی یا نیمه‌اقامتی بدون دارو برای درمان معتادان است. گل‌نسا آقامحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مراکز اجتماع درمان‌مدار، اظهار کرد: مراکز اجتماع درمان‌مدار یا «TC» مراکزی است که امکان دست‌یابی بیماران وابسته به مواد را که روابط بین فردی و کارکرد اجتماعی آن‌ها به شدت افت کرده، از طریق برنامه اجتماع درمان‌مدار و بر اساس برنامه مدون آن به او می‌دهد. وی افزود: برنامه اجتماع درمان‌مدار، یک برنامه ساختاریافته، نظارتی، اقامتی یا نیمه‌اقامتی برای یاری رساندن و حمایت در راستای بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد را دارند و در درمان‌های اولیه پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده‌اند. این مسئول با بیان اینکه رویکرد اجتماعی درمان‌مدار، رویکری اجتماعی است که از طریق به وجود آوردن تغییرات کلی در شیوه زندگی فرد معتاد، امکان بهبودی را می‌دهد، تصریح کرد: این برنامه بر خودیاری، رشد فردی و حمایت هم‌گروه‌ها و ایجاد محیط مانوس در مراکز تاکید دارد. آقامحمدی با اشاره بر اینکه «TC» برنامه درمانی اقامتی یا نیمه‌اقامتی بدون دارو بوده که شامل یک سری مراحل است که از جهت‌یابی آغاز و تا مراقبت پس از بهبودی ادامه می‌یابد، ادامه داد: در «TC» اهداف درمانی روان‌شناختی و اجتماعی به ‌صورت همزمان تعقیب می‌شود و به منظور دست‌یابی به این اهداف مقیمان مجبور هستند که مدتی را در اجتماعات درمان‌مدار زندگی کنند تا با برنامه‌های هدفمندی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌ است، سطح عملکرد آن‌ها نه تنها به سطح عملکرد قبل از بیماری برسد (بازپروری)، بلکه انواع جدیدی از رفتار که قبل از اعتیاد نیز در آن‌ها وجود نداشته ‌است، ایجاد شود. این مسئول در رابطه با وجود این مراکز در استان زنجان، خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر هیچ‌ مرکز اجتماع درمان مداری در استان زنجان وجود ندارد که پیرو  فراخوان ابلاغی از اداره‌کل بهزیستی استان زنجان از همه افراد واجد شرایط در این راستا دعوت به همکاری شده ‌است. انتهای پیام