دستگاه بسته بندیدستگاه عرق گیری گیاهانشینگلخوش بو کنندهای هوا

امتناع طالبان از گفت‌وگو با مذاکره‌کنندگان جدید دولت افغانستان