از جمع ۶ نماینده ورزشکاران در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، تنها الهه احمدی و یوسف کرمی در این مجمع حاضر شدند. به گزارش ایسنا، جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. در حالی که نام ۶ نفر به عنوان نماینده ورزشکاران در این مجمع تعیین شده بود، تنها ۲ نماینده در جلسه مجمع حاضر شدند و ۴ نفر دیگر غایب بودند. الهه احمدی و یوسف کرمی ۲ ورزشکاری بودند که در جلسه مجمع حاضر شدند اما قاسم رضایی، مهدی کامرانی، زهرا نعمتی و علیداد ساوه شمشکی ۴ ورزشکاری بودند که در این جلسه حاضر نشدند. انتهای پیام