فروش کارت شناسایی کارگاه و گواهی …آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …دستگاه جوانسازی و زیبایی التراسونیک …مجتمع فنی تهران-آموزش صفرتاصداستخدام …