شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


بیش از ۵۰درصد بارش سال آبی استان سیستان در ۳ روز اتفاق افتاد
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / خبرگزاری مهر / اقتصادی

بیش از ۵۰درصد بارش سال آبی استان سیستان در ۳ روز اتفاق افتاد

سخنگوی صنعت آب با بی سابقه دانستن بارش ها در استان سیستان و بلوچستان گفت:بیش از ۵۰ درصد بارش کل سال آبی استان در ۳ روز اتفاق افتاد.