سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024


میگنا - افزایش شادی فقط از درآمد بالاتر موقتی است
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ / سایت میگنا / اجتماعی

میگنا - افزایش شادی فقط از درآمد بالاتر موقتی است

این پارادوکس در سال 1974 توسط ایسترلین مطرح شد و نشان میدهد که افزایش درآمد تا حدودی با افزایش شادی و خوشحالی همراستا نیست.وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی