فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …مجموعه ترجمه رسمی تکسیم

کره جنوبی با قدرت نفتکشش را آزاد کرد