دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …بوش فنری سپاهانطراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …