هولتر فشار خون NORAV آلمانتولید دستگیره کابینتباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …

برای تعمیق روابط با پارلمان ایران اهمیت زیاد قائل هستیم
به گزارش خبرگزاری مهر، «تسوتا کاراپانچوا»  رئیس مجلس ملی بلغارستان با صدور پیام تبریک به مناسبت انتخاب «محمد باقر قالیباف» به ریاست مجلس شورای اسلامی خطاب به وی، آورده است: مجلس ملی بلغارستان برای تعمیق روابط با پارلمان ایران و فعال کردن روابط سیاسی دوجانبه اهمیت زیادی قائل است. متن پیام رئیس مجلس ملی بلغارستان به شرح زیر است: جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی اینجانب تمایل دارم تا صمیمانه ترین آرزوهای خویش را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به حضور ابراز نمایم. اطمینان خاطر می دهم که مجلس ملی جمهوری بلغارستان برای تعمیق روابط بین موسسات پارلمانی دو کشور به عنوان پیش زمینه ای اساسی جهت توسعه گفت‌وگوها و فعال گردیدن روابط سیاسی دوجانبه بر اساس احترام متقابل و حسن نیت اهمیت زیادی قائل است. باور دارم که در آینده هم فرصت های توسعه و متنوع سازی همکاری‌های پارلمانی به نفع دو کشور و ملت گسترده تر و غنی‌تر خواهند گردید. کد خبر 4968430 سید مهدی حسینی