نوار آلومینوم یا متالایز (نقره …آگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …الکتروموتور ، گیربکس صنعتی - تکنوتاومدرس و مترجم زبان پرتغالی

حمایت مالی از دانشگاههایی که به اشتغالزایی دانشجویان کمک می کنند
محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رئوس برنامه های ارتباط با صنعت دانشگاه ها در سال جدید اظهار داشت: نخستین برنامه فعال سازی دانشگاه های استان ها در جهت رفع مشکلات منطقه و مردم است؛ در این راستا دانشگاه ها باید مزیت های نسبی منطقه و جامعه پیرامونی خود را بررسی کنند و از آن برای رفع مشکلات منطقه ای و استانی بهره بجویند. شرایط استفاده فرصت مطالعاتی اساتید مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم افزود: برنامه دوم، بحث استفاده بهینه از فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت است که سال ۹۸ سال اول اجرای آن بود و در سال ۹۹ با توجه به تجاربی که در این زمینه حاصل شده، انتظار می رود اساتید دانشگاه ها و اعضای هیات علمی هدفمند تر از گذشته در صنایع و شرکت ها و موسسات حضور یابند و زمینه های همکاری های گسترده تری را فراهم کنند. سیف با تاکید بر اینکه باید رشته و تخصص عضو هیأت علمی با نیازهای واحدی که قرار است در آن مشغول شود، مرتبط باشد، گفت: عضو هیأت علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی باید در دو سال گذشته رکود علمی نداشته باشد. همچنین دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیأت علمی در دوره پیمانی دست‌کم ۶ ماه تمام‌وقت یا ۱۲ ماه نیمه‌وقت و در دوره رسمی آزمایشی سه ماه تمام‌وقت یا ۶ ماه نیمه‌وقت است.  حمایت مالی از ۲۰ دانشگاه برای ایجاد مراکز هدایت شغلی در سال ۹۹ وی ادامه داد: موضوع دیگری که قرار است در سال ۹۹ مورد توجه قرار گیرد، مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه هاست. در سال ۹۸ برنامه‌ریزی‌های مناسبی در این زمینه توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت صورت گرفت؛ به طوری که ۴۰ دانشگاهی که شرایط ایجاد تاسیس چنین مرکزی را داشته و آمادگی خود را اعلام کردند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. پس از ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها، ۲۳ دانشگاه جهت ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی انتخاب و مورد حمایت مالی قرار گرفته و حمایت مالی از ۲۰ دانشگاه دیگر نیز در حال پیگیری است که در سال ۹۹ صورت می گیرد. مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم در ادامه ابراز امیدواری کرد که دانشگاه ها در سال ۹۹ در این حوزه فعال تر شوند و بتوانند به اشتغال دانشجویان و پیدا کردن فرصت های شغلی کمک کنند. آخرین وضعیت تاثیر ارتباط با صنعت در ارتقای اساتید مدیر کل ارتباط با صنعت درباره آخرین وضعیت تاثیر ارتباط با صنعت در آیین نامه های ارتقا اساتید، گفت: این موضوع در یکی دو مورد از قوانین مصوب مجلس پیش بینی شده و پیش نویس های آن نیز آماده شده است. این پیش نویس ها در وزارت علوم در حال بررسی است و امیدواریم در سال ۹۹ شاهد اثربخشی ارتباط با صنعت در رشد علمی و ارتقا اساتید باشیم. کد خبر 4878865 مهتاب چابوک