نیم ست نقره طرح جواهرنمایندگی گودمنهولتر فشار خون NORAV آلمانفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …

تدریس جزوه توسط استادان معارف دانشگاه ها ممنوع شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، کمیسیون محتوا و متن دروس معارف اسلامی پس از تصویب جدول کتب قابل تدریس دروس معارف اسلامی، ممنوعیت تدریس این دروس به صورت جزوات استادان معارف اسلامی به دانشگاه‌ها را ابلاغ کرد. کمیسیون تخصصی محتوا و متن در اواخر سال ۹۸ براساس آیین نامه اجرایی شورای معارف نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها با وظایف مشخص شده تشکیل شد. از وظایف این کمیسیون می توان به، بررسی عناوین و سرفصل‌ های دروس معارف اسلامی، تعیین شاخص‌ های تدوین متن بر اساس سرفصل‌ های مصوب و سیاست ها و رویکردهای شورای معارف اسلامی، ارائه سیاست‌های پیشنهادی تولید و تدوین متون و محتوای دروس معارف اسلامی و متون مکمل، بررسی و تایید متون و محتوای پیشنهادی برای دروس معارف اسلامی و متون مکمل، بررسی و تایید متون و محتوای پیشنهادی برای دروس معارف اسلامی اشاره کرد. ارائه سیاست‌های پیشنهادی نشر و توزیع متن دروس معارف اسلامی، پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای ارائه دروس (استفاده از نرم‌ افزارها و ابزارهای آموزشی)، نظارت، ارزیابی و اخذ بازخورد از متون مدون معارف اسلامی و  بررسی و ارزیابی میزان انطباق عملکرد دستگاه‌های مجری با سیاست‌های مصوب در خصوص دروس معارف اسلامی از دیگر وظایف این کمیسیون است. لیست کتب مورد تأیید دروس معارف اسلامی در اینجا قابل مشاهده است. کد خبر 4939036 زهرا سیفی