فروش یدکی چینی09121143402بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …انجام امور حسابداری و مالیاتیبرزنت تهران

ورود اساتید دانشگاه به شناسایی مشکلات صنعتی استانها/ همکاری با وزارت صنعت برای افزایش تولید داخل
محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزییات جلسه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، اظهار کرد: در این جلسه مدیران ارتباط با صنعت، برنامه ها و پیشرفت های کاری خود را شرح دادند و در خصوص برنامه های آتی نیز توضیحاتی ارائه کردند. مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم افزود: در این جلسه معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز حضور داشت و بر اهمیت حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و نقش دانشگاه ها در آن تاکید کرد. همچنین وی تاکید کرد که باید پشتیبانی لازم در حوزه ارتباط با صنعت صورت گیرد و در این راستا باید برنامه ریزی های خوبی در دستور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: همچنین دکتر هادوی نماینده وزارت صمت و رئیس مرکز ساخت داخل و مسئولان صنعت استان ها به صورت مجازی نیز حضور داشتند و روش همکاری این وزارتخانه با وزارت علوم و دانشگاه ها و اینکه دانشگاه ها در راستای افزایش تولیدات داخل چه کمکی می توانند انجام دهند، مورد بررسی و بحث قرار گرفت. سیف در ادامه خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد در سطح استان ها این موضوع توسط مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها پیگیری شود و اساتید دانشگاه ها نیز به شناسایی مشکلات صنعتی در هر استان ورود کنند تا در نهایت بومی سازی و ساخت داخل محصولات افزایش یابد. مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اضافه کرد: در این جلسه قرار شد یک تقسیم کاری بین استان ها صورت گیرد تا در هر استان یک سقف مشخصی از واردات صنعتی جایگزین صنایع داخلی شود. در این زمینه که در استان ها چه توانایی وجود دارد و چگونه بومی سازی ها صورت گیرد،  وزارت صنعت از ادارات خود در استان ها خواست با دانشگاه ها همکاری کنند. وی در ادامه تصریح کرد: در مقابل نیز به دانشگاه ها این ماموریت داده شد که بررسی های فنی را به کمک متخصصان خود انجام دهند و نیازهای هر استان را شناسایی کنند تا مشخص شود که کدام صنعت و در چه بخشی قابلیت تولید داخل را دارد. سیف به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مقرر شد در تهران برای گروه های صنعتی بزرگ مثل خودروسازی، یک تیم تخصصی متشکل از نمایندگانی از صنایع مربوطه و نمایندگانی از دانشگاه وضعیت صنعت مورد نظر را بررسی و نقشه راهی را برای برطرف کردن چالش ها و نیازهای آن صنعت تدوین کنند. مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با اشاره به اینکه در این جلسه نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشت، گفت: دکتر فرتوک زاده در خصوص اهمیت هم افزایی بین وزارت خانه های مختلف در جهت رفع نیازهای کشور اقتصادی شدن تولید صحبت هایی داشت. نماینده وزارت دفاع تاکید داشت که بهتر است وزارتخانه ها به لحاظ محدودیت هایی که در بودجه کشور وجود دارد، در حوزه بومی سازی محصولات صنعتی با یکدیگر تعامل داشته باشند و به رفع نیازهای یکدیگر کمک کنند. کد خبر 4980573 مهتاب چابوک