بورس + آموزش اصولی= سودآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)تعمیر مانیتورآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

بایدهای هفت‌ساله‌ای که دولت مخاطب آنها بود