اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقش ‎ایران در عرصه بین‌المللی به نفع چندجانبه گرایی است