اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران هرگونه دخالت خارجی در سوریه را نادرست می‌داند / فیلم