اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تبلیغات جنگ ایران و عراق؛ جدال پان‌عربیسم و الهیات سیاسی تشیع