برس صنعتیچرا تیرچه پیش تنیده bpico ؟مدرس و مترجم زبان پرتغالیدستگاه وکیوم خانگی