اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محمد هاشمی رفسنجانی: رهبری از آقای میرحسین موسوی دعوت کردند که کاندیدا شود