دستگاه بسته بندینوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …تعمیر تلویزیون ال جیفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

ایراز تاسف یونسکو از تصمیم ترکیه در خصوص ایاصوفیه