اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بند فسخ قرارداد یک پرسپولیسی برداشته شد