اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از دست رفتن شانس سیتسیپاس برای رسیدن به صدر رنکینگ ATP