اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنعانی: بهتر بود بایدن راجع به کارنامه حقوق بشری کشور متبوع خود فکر می‌کرد