اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فازمتر: ما قول میدیم همخوانی کنیم؛ شما میشه نگی؟