اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشتباه عجیب جوهارت روی گل دوم لایپزیش مقابل سلتیک