اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول پرتغال به چک (دالوت)