اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتمام بازی و تشکر ساپینتو از تک تک بازیکنانش