اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصدومیت جلالوند از ناحیه آرنج و انتقال به بیمارستان