ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلاجاره خودرو وتشریفاتاخذ گواهی بازرسی COI وارداتدستگاه جت پرینتر

اپل محدودیت تعداد خرید برای مشتریان آیفون اعمال کرد