جمعه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۹ / 4 December, 2020
شماره ششم «مجله عمران»
«شمع‌های خودمون رو باید خاموش نگه داریم؟!»
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / باشگاه دانشجویان ایسنا / نشریه انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی شریف / شماره ششم «مجله عمران»
«شمع‌های خودمون رو باید خاموش نگه داریم؟!»
شماره ششم «مجله عمران» نشریه انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی شریف به صورت الکترونیکی منتشر شد.
 •  •  •