جمعه, ۲۲ فروردین, ۱۳۹۹ / 10 April, 2020
بار ریاضتی بودجه
برای همسان‌سازی و افزایش حقوق بودجه ندارند اما به مدیران "حقوق نجومی" می‌دهند!
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ / منصور میرزایی / افزایش 15 درصدی حقوق و مستمری در سال 99 / حقوق نجومی مدیران دولتی / اظهارات حاجی دلیگانی در مورد حقوق‌های نجومی / 6 هزار میلیارد تومان بودجه همسان‌سازی در سال 99 / بودجه ایستادگی و استقامت / بار ریاضتی بودجه / سهم مالیات شرکت‌های دولتی / کاهش درآمدهای نفتی در بودجه 99
برای همسان‌سازی و افزایش حقوق بودجه ندارند اما به مدیران "حقوق نجومی" می‌دهند!
ایلنا: ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری، بسیار ناعادلانه و ناکافی‌ست و بودجه‌ی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتی از نصفِ‌کفایت هم…
بیانیه  فرهنگیان و کنشگران حوزه آموزش در اعتراض به لایحه بودجه ۱۳۹۹
۱۳۹۸/۱۰/۰۳
بیانیه فرهنگیان و کنشگران حوزه آموزش در اعتراض به لایحه بودجه ۱۳۹۹
اگر قرار است در سال آینده، به خاطر شرایط تحریمی، بودجه ای ریاضتی نوشته شود، چرا حاکمیت خود را کنار می کشد و بار سنگین آن را بردوش مردم به ویژه کم درآمدترین آن هامی گذارد؟ چرا برخی نهادهای خاص، همچنان از مالیات معاف هستند؟ چرا هیچیک در مقابل نهادهای نظارتی رسمی پاسخگو نبوده و شفافیت مالی ندارند؟ آیا ملت ایران، به جز از سوی دشمن، از سوی برخی نهادهای صاحب قدرت داخلی نیز تحریم شده است؟
 •  •  •  •  •  •  •  •  •