سه شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۹ / 20 October, 2020
صالح نقره کار وکیل دادگستری
موضع رییس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است
۴ روز قبل / اراذل و اوباش / صالح نقره کار وکیل دادگستری
موضع رییس قوه قضاییه در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است
یک حقوقدان گفت: موضع ریس قوه قضا در تذکر به ناجا جهت رعایت حقوق متهم قابل تقدیر است و محکوم کردن این عمل ماموران خاطی توسط نهادهای مدنی و وجدان عمومی در زمینه نهی اعمال خلاف حقوق شهروندی حتی راجع به بزهکاران و متهمان، یک‌ فصل مشترک برای بهبود شاخص‌های عملکرد بر مبنای حقوق بشر است.
نقره‌کار: برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه امنیتی شود
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ / جرم امنیتی / قانون جرم‌سیاسی / صالح نقره کار وکیل دادگستری
نقره‌کار: برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه امنیتی شود
یک حقوقدان گفت: سزاواری برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود.
 •  •  •  •