سه شنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 26 May, 2020
مقام معظم رهبری