چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
حسین نجم آبادی
شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ / علمی و آموزشی
شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی
برای نخستین بار، "شناسایی مشخصات ژنتیکی گستره ژنومی جمعیت ایرانی"، طی مطالعه‌ای مشترک به سرپرستی پروفسور "حسین نجم‌آبادی" و پروفسور " مایکل ناتناگل" و تیم تحت سرپرستی آنها در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران و مرکز ژنومیک دانشگاه کلن آلمان، انجام شد. نتایج این مطالعات می‌تواند به تشخیص بیماری‌ها و نیز تکوین و توسعه درمان‌های شخصی سازی کمک کند.
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  ژنوم  ژنتیک