دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
داروی مرفین
چرا توزیع «مرفین» بیماران سرطانی به مراکز درمان اعتیاد واگذار شد؟
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ / داروی مرفین / مراکز درمان اعتیاد / اعتیاد / بیماران سرطانی / ستاد مبارزه با مواد مخدر / وزارت بهداشت
چرا توزیع «مرفین» بیماران سرطانی به مراکز درمان اعتیاد واگذار شد؟
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور از…
حفظ کلینیک‌های ترک اعتیاد با توزیع داروی مرفین
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
حفظ کلینیک‌های ترک اعتیاد با توزیع داروی مرفین
ه دنبال پیشنهاد وزارت بهداشت و موافقت کمیته درمان و کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر، توزیع داروی «مرفین سولفات» برای بیماران نیازمند «طب تسکینی»، به کلینیک‌های ترک اعتیاد واگذار می‌شود. این پیشنهاد، دی ماه سال ۹۸ و در جلسه ۶۹ کمیته درمان و کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد و مهدی شادنوش؛ رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، چند روز بعد از تصویب این پیشنهاد به «اعتماد» خبر داد که یکی از دلایل اخذ این تصمیم، جبران کاهش درآمد کلینیک‌های درمان اعتیاد بوده است.
 •  •  •  •  •  •