سه شنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۹ / 26 January, 2021
بیمه های روستایی و شهری
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ / خشکسالی / فقر / کشاورزی / کمال اطهاری / ورشکستگی صندوق های بازنشستگی / توسعه روستایی / اقتصاد ایران در سال 99 / نظام حمایت‌‌‌های اجتماعی / بیمه های روستایی و شهری / اقتصاد کشاورزی
نظام حمایت‌‌‌های اجتماعی ایران جزیره‌ایِ و ناکارآمد عمل می‌کند/ صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌‌ای به سمت ورشکستگی کامل می‌روند/ بزرگترین پایگاه‌های فقر در کشور روستاها هستند
ایلنا: یک اقتصاددان گفت: در ایران، نظام جزیره‌ایِ بسیار ناکارآمدی را برای حمایت‌‌‌های اجتماعی تعریف کرده‌‌ایم؛ نظامی که از رشد اقتصادی و توسعه به دور مانده و…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •