یکشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۹ / 29 November, 2020
جرایم منافی عفت
جرایم منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه و تفخیذ
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ / جرایم منافی عفت / زنا / لواط / مساحقه
جرایم منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه و تفخیذ
حوزه نقض مسائل خلاف عمومی مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) و... را در برمی‌گیرد و مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.
تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست؟
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ / زنا / رابطه نامشروع
تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست؟
رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. یعنی جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه میشود، جزء جرایم غیرقابل گذشت میباشد و در صورتیکه شاکی خصوصی نداشته باشد و یا رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمی‌رود.
 •  •  •  •  •