پنجشنبه, ۸ آبان, ۱۳۹۹ / 29 October, 2020
دستمزد بیمه شدگان تامین اجتماعی
٢ میلیون و ٤٧٠ هزار تومان؛ میانگین دستمزد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی/ بخش زیادی از بازار کار کشور در اختیار مردان است
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ / سازمان تامین اجتماعی / دستمزد بیمه شدگان تامین اجتماعی / آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی
٢ میلیون و ٤٧٠ هزار تومان؛ میانگین دستمزد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی/ بخش زیادی از بازار کار کشور در اختیار مردان است
ایلنا: سازمان تامین اجتماعی کیفیت و کمیت بیمه‌پردازی را بر اساس لیست‌های بیمه‌ای بررسی کرد.
 •  •  •