دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
صداگیر اتوبان
سرقت اموال عمومی و مزاحمت برای شهروندان
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
سرقت اموال عمومی و مزاحمت برای شهروندان
سرقت صداگیر اتوبان، تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و درپوش‌های فاضلاب از سرقت‌هایی هستند که می‌تواند آسیب زیادی به بخشی از جامعه وارد کند؛ از آلودگی صوتی و خطر تصادف و سردرگمی راننده‌ها بگیرید تا افتادن در چاه فاضلاب. سعید خودش را یکی از قربانیان این سرقت‌ها می‌داند و می‌گوید یک دزد می‌تواند آسایش را از ده‌ها نفر ساکن یک ساختمان بگیرد.
مظنه صداگیر اتوبان و درپوش فاضلاب چند؟
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ / سرقت / صداگیر اتوبان / شهرداری تهران
مظنه صداگیر اتوبان و درپوش فاضلاب چند؟
سرقت صداگیر اتوبان، تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و درپوش‌های فاضلاب از سرقت‌هایی هستند که می‌تواند آسیب زیادی به بخشی از جامعه وارد کند؛ از آلودگی صوتی و خطر تصادف و سردرگمی راننده‌ها بگیرید تا افتادن در چاه فاضلاب. سعید خودش را یکی از قربانیان این سرقت‌ها می‌داند و می‌گوید یک دزد می‌تواند آسایش را از ده‌ها نفر ساکن یک ساختمان بگیرد.
 •  •  •