پنجشنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۹ / 28 January, 2021
معلولیت و فقر
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ / رویداد24 / معلولیت / معلول‌آزاری / بیمه توانبخشی / بیمه کاردرمانی / معلولیت و فقر / خدمات توانبخشی / خدمات کاردرمانی / خدمات کاردرمانی / گرانی بنزین
معلول آزاری دولتی/ چرا معلولان تحت پوشش بیمه خدمات توانبخشی قرار نمیگیرند
در کشور ما بیش از یک میلیون نفر دارای معلولیت‌های مختلف هستند و به گفته رئیس سابق بهزیستی کشور نیز هرساله ۲۹ تا ۳۵ هزار معلول درکشور متولد می‌شود با این وجود هنوز خدمات توانبخشی و کاردرمانی این گروه فقدان بیمه بوده و این افراد بیش از سایر افراد جامعه از مسائل اقتصادی در رنج هستند، رنجی که با افزایش بهای زندگی و به تبع آن گرانی بیشتر در جامعه طی ماه‌های آینده زندگی این افراد را بیش از پیش در سراشیب سقوط قرار می‌دهد.
۱۳۹۸-۰۹-۰۲
روزهای سیاه همنشینی معلولیت و فقر/ وقتی نهاد‌های حمایتی هم پولکی می‌شوند!
حضور یک فرد دارای معلولیت شدید با نیاز‌های خاص فشار روانی زیادی بر خانواده تحمیل می‌کند حال اگر این معلولیت شدید تبدیل به چند معلولیت شده و خانواده نیز از اقشار کم‌برخوردار جامعه باشد، شرایط خانواده توصیف‌ناپذیر و کوتاهی نهاد‌های حمایتی برای حمایت از این خانوار‌ها غیرقابل توجیه است.
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ / علی سرزعیم
مدرسه بروند که چه بشود؟
«دانش‌آموزان باید زیستن مسالمت‌آمیز در کنار جامعه‌ای در حال افزایش میانگین سنی و پیر شدن را هم بیاموزند و درکی از معلولیت و فقر داشته باشند. در یکی از مدارس ژاپنی در امارات ویلچری گذاشته‌اند و هر روز یک نفر موظف می‌شود کل روز روی آن بنشیند و با آن تردد کند تا درکی از زندگی و محدودیت‌های معلولان پیدا کند. در برخی مدارس اصرار هست که حتما یک دانش‌آموز معلول در کلاس‌ها باشد تا دانش‌آموزان از کودکی با مسائل این قشر نسبتا بزرگ آشنا شوند.»
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •