دوشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۹ / 25 January, 2021
نبود الگوی توسعه پایدار
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ / کسری بودجه دولت / برداشت از صندوق توسعه ملی / نبود الگوی توسعه پایدار / صندوق توسعه ملی
کسری بودجه؛ چرا دولت‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند؟
کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «با توجه به پروژه‌هایی که بدون حساب و کتاب به اجرا در می‌آید، بودجه به صورت یک مخزن سوراخ است، که از هزار جای آن منابع نشتی دارد و هرکسی چه به صورت آشکار و چه به...
 •  •  •  •