سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
پویش موتور سوار خوب
ترمز موتورسواران کشیده می‌شود؟
فرارو / ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ / اجتماعی
ترمز موتورسواران کشیده می‌شود؟
۱۳۵ سال پیش، گوتلیپ دایملر و ویلهلم مایباخ دو مخترع بزرگ آلمانی، موتور سیکلت را ابداع کردند. تقریباً ۷۰ سال بعد اولین موتور سیکلت‌ها هم وارد ایران شدند. اما چیزی نگذشت که این وسیله نقلیه میان ایرانی‌ها محبوب شد. به شکلی که در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار موتور سیکلت در کشور در حال استفاده است؛ که حدود ۳۵‌درصد وسایل‌نقلیه فعال کشور را شامل می‌شود. از آن طرف آمار‌ها نشان می‌دهند بیش‌از ۳۰‌درصد تصادفات به موتورسواران اختصاص دارد.
  موتور سیکلت  موتورسواران  پویش موتور سوار خوب