شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
انتقال پناهجو به انگلیس
الف / ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ / اقتصادی
کشف کانتینر حامل ۲۵ پناهجو در مسیر انگلیس
مقامات محلی در هلند اعلام کردند ۲۵ پناهجو را در حالی که هنوز زنده بودند درون کانتینری به مقصد انگلیس کشف کرده‌اند.
  انتقال پناهجو به انگلیس  کانتینر حامل پناهجو