یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020
دستگاه چهره خوان
تجاری‌سازی دستگاه اسکنر پاسپورت ایران‌ساخت در عراق/استفاده از نمونه وارداتی درفرودگاه‌های کشور!
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ / دستگاه پاسپورت خوان / شرکت دانش بنیان / پارک علم و فناوری خراسان رضوی / دستگاه چهره خوان / صادرات / تجاری سازی
تجاری‌سازی دستگاه اسکنر پاسپورت ایران‌ساخت در عراق/استفاده از نمونه وارداتی درفرودگاه‌های کشور!
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری رضوی در حالی موفق به تولید دستگاه‌های اسکنر پاسپورت شده است که به گفته آنها در کشور عراق تجاری‌سازی شده است، ولی در فرودگاه‌های کشور همچنان از نمونه‌های وارداتی استفاده می‌شود.
 •  •  •  •  •  •