جمعه, ۴ مهر, ۱۳۹۹ / 25 September, 2020
ضرر فروش سهام عدالت
ضرر ۱۶ درصدی فروش سهام عدالت/ چرا فقط ۱۴۰ هزار تومان به حساب برخی واریز شد؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ / فروش سهام عدالت / حسین فهیمی / ضرر فروش سهام عدالت
ضرر ۱۶ درصدی فروش سهام عدالت/ چرا فقط ۱۴۰ هزار تومان به حساب برخی واریز شد؟
ایلنا: سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: کسانی که ۱۰ خرداد اقدام به فروش سهام عدالت کردند حدود ۱۶ درصد متضرر شدند.
 •  •  •