شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
مشاغل پر طرفدار
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ / مشاغل آینده / مشاغل پر طرفدار
مشاغل آینده در کدام بخش خواهند بود؟
عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات تعمیراتی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ پیشران توسعه اشتغال در کشورهای در حال توسعه هستند.
 •  •