یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹ / 24 January, 2021
هزینه های خانوار در دوران کرونا
کرونا برای خانوارها و نظام سلامت چقدر هزینه داشت؟
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ / ایرج حریرچی / هزینه های خانوار در دوران کرونا
کرونا برای خانوارها و نظام سلامت چقدر هزینه داشت؟
ایلنا: معاون کل وزارت بهداشت گفت: در دوران شیوع کرونا در کشور، برخی هزینه‌های جدید مانند وسایل ضد عفونی، ماسک و شوینده ها به سبد خانوار اضافه شده است.
 •  •