یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
کودهای ارگانیک
پرورش پایدار گیاهان با استفاده از کودهای ارگانیک شدنی است
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ / کود شیمیایی / کودهای ارگانیک / پتاسیم / آمونیاک / سدیم / سولفات منیزیم
پرورش پایدار گیاهان با استفاده از کودهای ارگانیک شدنی است
تحقیقات نشان داده است که کودهای ارگانیک در مقایسه با کودهای غیر ارگانیک دارای چندین مزیت است؛ از جمله اینکه کودهای ارگانیک از مواد آلی و طبیعی همانند گیاهان و حیوانات استخراج می شوند که با محیط زیست بسیار سازگارتر هستند.
 •  •  •  •  •  •