سه شنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۹ / 4 August, 2020
مقابله با شبه علم درباره کرونا
راه‌اندازی پویش "علمی_شو" با هدف اشاعه تفکر علمی درباره ویروس کرونا
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ / انجمن ترویج علم / کرسی یونسکو در ترویج علم / پویش #علمی_شو / کروناویروس / همه_باهم_علیه_کرونا
راه‌اندازی پویش "علمی_شو" با هدف اشاعه تفکر علمی درباره ویروس کرونا
رئیس کرسی یونسکو در ترویج علم از راه‌اندازی پویش "#علمی _شو" با هدف مقابله با اخبار شبه علمی ایجاد شده در رابطه با ویروس کرونا خبر داد و از همه متخصصان، مروجان علم و صاحب‌نظران دعوت کرد با هدف اشاعه تفکر علمی در جامعه، به این پویش بپیوندند.
 •  •  •  •  •