چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Wednesday, 25 April, 2018

آزمایشات‌ ما در چاه‌ ابراهیم‌


آزمایشات‌ ما در چاه‌ ابراهیم‌
براهیم‌ به‌ فرمان‌ خداوند هاجر و اسماعیل‌ را از کنعان‌ فلسطین به‌ سرزمین‌ سوزان‌ فاران‌ مکه‌ که‌ نه‌ جانداری‌، نه‌ آب‌ و علفی‌ و نه‌ غذایی‌ داشت‌ در میان‌ دره‌های‌ کوهستانی‌ آن‌ منتقل‌ کرد. ابراهیم‌ در آن‌ دقیقه‌ دست‌ تضرع‌ به‌ درگاه‌ خدای‌ بی‌ نیاز برآورده‌، عرضه‌ داشت‌: بار خدایا، فرزندم‌ را در دشتی‌ که‌ قابل‌ کشت‌ و زرع‌ نیست‌ و کسی‌ در آن‌ رفت‌ و آمد نمی‌کند؛ نزدیک‌ خانه‌ یی‌ که‌ حرم‌ تواست‌ گذاشتم‌ تا نماز را به‌ پای‌ دارند. هاجر و اسماعیل‌ تنها ماندند! چیزی‌ نگذشت‌ که‌ هوای‌ سوزان‌ مادر و فرزند تبعیدی‌ را تحت‌ فشار قرار گذاشت‌. بزودی‌ آبهای‌ ذخیره‌ و غذای‌ آنان‌ به‌ اتمام‌ رسید! تشنگی‌ اسماعیل‌ را بی‌حال‌ و هاجر را پریشان‌ ساخت‌. در جست‌وجوی‌ آب‌ به‌ هر سوی‌ می‌دوید، از صفا به‌ مروه‌ و از مروه‌ به‌ صفا. تا آنجا که‌ توانست‌ سعی‌ کرد اما تلاش‌ او به‌ شکست‌ انجامید چون‌ دستش‌ از عوامل‌ ظاهری‌ قطع‌ گردید، برفراز کوه‌ با آفریننده‌ خود مشغول‌ راز و نیاز شد. نگاهی‌ حسرت‌ آمیز به‌ نوردیده‌ اش‌ که‌ در حال‌ احتضار بود کرد ناگهان‌ در کنار او چشمه‌ آبی‌ جاری‌ شد، با دیدن‌ آب‌ اشک‌ شوق‌ در چشمانش‌ حلقه‌ زد، این‌ چشمه‌ که‌ به‌ هاجر و اسماعیل‌ حیات‌ دوباره‌ بخشید، زمزم‌ نام‌ گرفت‌.
زمزم‌ در لغت‌ آب‌ گوارا و شیرینی‌ را که‌ اندکی‌ شور باشد گویند، از زمان‌ حضرت‌ اسماعیل‌ تا کنون‌ قریب‌ ۳۸۷۳ سال‌ آب‌ این‌ چاه‌ جریان‌ داشته‌ و سالی‌ صدها هزار نفر از آن‌ بهره‌ بر داری‌ می‌کنند. این‌ آب‌ معجزه‌ الهی‌ است‌ که‌ همیشه‌ موجب‌ شگفتی‌ دانشمندان‌ و محققین‌ بوده‌ است‌.هر از چند گاهی‌ برخی‌ از متجددین‌ سعی‌ در مخدوش‌ کردن‌ افکار در خصوص‌ این‌ آیت‌ الهی‌ دارند. به‌عنوان‌ مثال‌ در سال‌ ۱۹۷۱ در زمان‌ حکومت‌ شاه‌ فیصل‌ یک‌ دکتر مصری‌ طی‌ نامه‌یی‌ به‌ مطبوعات‌ اروپایی‌ اظهار داشت‌ که‌ آب‌ زمزم‌ برای‌ آشامیدن‌ مناسب‌ نیست‌. اظهارات‌ وی‌ مبنی‌ بر این‌ فرض‌ بود که‌ چون‌ خانه‌ کعبه‌ در محل‌ گودی‌ پایین‌ تر از سطح‌ دریا و در مرکز شهر مکه‌ واقع‌ شده‌ است‌ در نتیجه‌ نفوذ آب‌های‌ زاید مختلف‌ شهر به‌ این‌ چاه‌ آب‌ آن‌ آلوده‌ شده‌ است‌.هنگامی‌ که‌ شاه‌ فیصل‌ از این‌ موضوع‌ آگاه‌ شد متاسف‌ و عصبانی‌ گردید و تصمیمی‌ اتخاذ کرد تا کذب‌ اظهارات‌ این‌ دکتر مصری‌ اثبات‌ شود. وی‌ دستور داد تا وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع‌ آبی‌ نمونه‌یی‌ از آب‌ زمزم‌ را جهت‌ آزمایش‌ و صحت‌ قابل‌ شرب‌ بودن‌ این‌ آب‌ به‌ آزمایشگاه‌های‌ اروپا ارسال‌ کنند. این‌ وزارتخانه‌ نیروگاه‌ها و تصفیه‌ خانه‌های‌ موجود در جده‌ را موظف‌ کرد تا این‌ کار را به‌ انجام‌ برسانند و در این‌ زمان‌ بود که‌ به‌ عنوان‌ مهندس‌ شیمی‌ موظف‌ شدم‌ تا این‌ امر مهم‌ را به‌ انجام‌ برسانم‌. به‌ خاطر دارم‌ آن‌ زمان‌ هیچ‌ تصویری‌ راجع‌ به‌ اینکه‌ آب‌ این‌ چاه‌ ممکن‌ است‌ به‌ چه‌ صورت‌ باشد را نداشتم‌. همین‌ که‌ جهت‌ انجام‌ ماموریتم‌ به‌ مکه‌ مشرف‌ شدم‌ هدف‌ از انجام‌ دیدارم‌ را برای‌ مقامات‌ مسوول‌ خانه‌ کعبه‌ بازگو کردم‌ و آنها شخصی‌ را تعیین‌ کردند تا هر کمکی‌ که‌ لازم‌ است‌ در اختیارم‌ قرار دهد. هنگامی‌که‌ به‌ چاه‌ رسیدیم‌ برایم‌ مشکل‌ بود باور کنم‌ تا این‌ چاه‌ که‌ بیشتر به‌ اندازه‌ یک‌ حوض‌ بود و ابعادی‌ در حدود ۱۸ در ۱۴ فوت‌ داشت‌ همان‌ چاهی‌ است‌ که‌ قرنها پیش‌ در زمان‌ حضرت‌ ابراهیم‌(ع) به‌وجود آمده‌ و هر ساله‌ حاجیان‌ به‌ اندازه‌ میلیون‌ها گالن‌ آب‌ از آن‌ برداشت‌ می‌کنند. تحقیقاتم‌ را با اندازه‌ گرفتن‌ ابعاد چاه‌ شروع‌ کردم‌ و از دستیارم‌ خواستم‌ تا عمق‌ چاه‌ را به‌ من‌ نشان‌ دهد. وی‌ ابتدا خود را تطهیر کرد و سپس‌ به‌ داخل‌ چاه‌ رفت‌ و ایستاد. سطح‌ آب‌ چاه‌ درست‌ تا بالای‌ شانه‌ هایش‌ بود. قد این‌ مرد در حدود ۵ فوت‌ و ۸ اینچ‌ بود. سپس‌ برای‌ یافتن‌ هر گونه‌ مجرا و لوله‌یی‌ که‌ آب‌ را به‌ داخل‌ چاه‌ بیاورد از یک‌ طرف‌ به‌ طرف‌ دیگر چاه‌ رفت‌. اما موفق‌ به‌ یافتن‌ هیچ‌ مجرایی‌ نشدیم‌. فکر دیگری‌ به‌ سرم‌ افتاد. ما می‌توانستیم‌ به‌ وسیله‌ پمپ‌ بزرگی‌ که‌ در چاه‌ نصب‌ شده‌ و برای‌ ذخیره‌ کردن‌ آب‌ زمزم‌ در مخزن‌ می‌بود، آب‌ را بسرعت‌ کنار بزنیم‌. بدین‌ شکل‌ عمق‌ آب‌ موجود در چاه‌ کم‌ شده‌ و می‌توانستیم‌ مجرای‌ دخول‌ آب‌ را مشاهده‌ کنیم‌. من‌ به‌ این‌ مساله‌ واقف‌ بودم‌ که‌ این‌ روش‌ راه‌ حل‌ یافتن‌ ورودی‌ آب‌ به‌ چاه‌ است‌. بنابراین‌ تصمیم‌ گرفتیم‌ تا دوباره‌ این‌ مراحل‌ را تکرار کنیم‌.اما این‌ بار به‌ دستیارم‌ گفتم‌ که‌ در یک‌ جا بایستد و با دقت‌ هر اتفاق‌ غیر معمول‌ را در نظر بگیرد. پس‌ از مدتی‌ دستانش‌ را بلند کرده‌ و فریاد زد الحمد الله‌ پیدایش‌ کردم‌. وی‌ گفت‌ در بستر چاه‌ حرکت‌ شنها در زیر پایم‌، مکانی‌ را که‌ آب‌ از آن‌ تراوش‌ می‌کند؛ احساس‌ می‌کنم‌. سپس‌ در اطراف‌ چاه‌ قدم‌ زد و همان‌ پدیده‌ را در جای‌ جای‌ چاه‌ احساس‌ کرد. در واقع‌ تراوش‌ آب‌ به‌ چاه‌ بطور یکنواخت‌ در هر نقطه‌ از بستر آن‌ وجود داشت‌ و باعث‌ می‌شد تا سطح‌ آب‌ ثابت‌ بماند. پس‌ از تکمیل‌ مشاهداتم‌ نمونه‌هایی‌ از آب‌ چاه‌ را جهت‌ انجام‌ آزمایشات‌ در آزمایشگاههای‌ اروپایی‌ برداشتم‌، قبل‌ از ترک‌ خانه‌ خدا پرسشهایی‌ را در مورد دیگر چاه‌های‌ موجود در اطراف‌ مکه‌ از مقامات‌ مسوول‌ کردم‌ و آنها اظهار داشتند که‌ تمامی‌ آن‌ چاه‌ها تقریبا خشک‌ هستند.پس‌ از مراجعت‌ به‌ دفترم‌ در جده‌ یافته‌های‌ خویش‌ را برای‌ مدیرم‌ بازگو کردم‌ و او نیز با علاقه‌ زیادی‌ به‌ آنها گوش‌ می‌داد، اما وی‌ تعبیر نا معقولی‌ از این‌ مساله‌ مهم‌ به‌ عمل‌ آورد و اظهار داشت‌ که‌ حتما این‌ چاه‌ یک‌ راه‌ زیر زمینی‌ به‌ دریای‌ سرخ‌ دارد.چگونه‌ این‌ امر می‌تواند ممکن‌ باشد در حالی‌ که‌ شهر مکه‌ در فاصله‌ ۷۵ کیلومتری‌ دریای‌ سرخ‌ قرار دارد و عمدتا تمامی‌ چاه‌هایی‌ که‌ در نزدیکی‌ مکه‌ قرار دارند خشک‌ هستند. نتایج‌ آزمایشات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بر روی‌ نمونه‌های‌ آب‌ زمزم‌ در اینجا و اروپا تقریبا یکسان‌ بوده‌ و تنها اختلاف‌ مشاهده‌ شده‌ بین‌ آب‌ زمزم‌ و دیگر آبها در مقدار کلسیم‌ و منیزیم‌ آن‌ است‌. که‌ این‌ مقدار در آب‌ زمزم‌ کمی‌ بیشتر بوده‌ و شاید بدین‌ علت‌ باشد که‌ این‌ آب‌ باعث‌ رفع‌ خستگی‌ حاجیان‌ می‌شود. اما نکته‌ حایز اهمیت‌ این‌ است‌ که‌ این‌ آب‌ محتوی‌ فلوراید و دارای‌ خاصیت‌ میکروب‌ کشی‌ قوی‌ است‌.علاوه‌ بر این‌ نتایج‌ آزمایشات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در اروپا نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ آب‌ برای‌ آشامیدن‌ بسیار مفید است‌. از این‌ رو اظهارات‌ این‌ دکتر مصری‌ کاملا رد شد. هنگامی‌که‌ نتایج‌ آزمایشات‌ به‌ شاه‌ فیصل‌ گزارش‌ شد وی‌ بسیار خرسند شد و دستور داد این‌ مطلب‌ در مطبوعات‌ اروپا منعکس‌ شود.در هر حال‌ این‌ مساله‌ موهبتی‌ شد تا از طریق‌ این‌ تحقیقات‌ به‌ ترکیبات‌ شیمیایی‌ آب‌ زمزم‌ پی‌ ببریم‌ و در حقیقت‌ هر چه‌ بیشتر راجع‌ به‌ آب‌ زمزم‌ تحقیق‌ کنید شگفتی‌ های‌ بیشتری‌ را در آن‌ مشاهده‌ خواهید کرد. تا آنجا که‌ خود به‌ اعجاز آن‌ پی‌ خواهید برد. آبی‌ که‌ خداوند به‌ عنوان‌ هدیه‌ به‌ مومنانی‌ که‌ از دور دست‌ برای‌ زیارت‌ به‌ این‌ بیابان‌ مشرف‌ می‌شوند ارزانی‌ داشته‌ است‌.
برخی‌ از ویژگی‌ های‌ آب‌ زمزم‌
علیرغم‌ استفاده‌ مداوم‌ از آب‌ زمزم‌ تا به‌ حال‌ این‌ چاه‌ خشک‌ نشده‌ است‌.
آب‌ این‌ چاه‌ از زمان‌ به‌وجود آمدن‌ تا به‌ حال‌ دارای‌ ترکیبات‌ معدنی‌ یکسان‌ بوده‌ است‌.
به‌ گفته‌ زایرانی‌ که‌ برای‌ مناسک‌ حج‌ و عمره‌ به‌ خانه‌ خدا مشرف‌ شده‌ اند و از این‌ آب‌ آشامیده‌اند اذعان‌ داشتند که‌ آشامیدن‌ این‌ آب‌ باعث‌ شادابی‌ و رفع‌ خستگی‌ در آنان‌ شده‌ است‌.
این‌ آب‌ در نقاط‌ مختلف‌ دنیا آزمایش‌ شده‌ و دارای‌ تقاضای‌ بالایی‌ در سطح‌ جهان‌ است‌.
هیچ‌گونه‌ ترکیبات‌ شیمیایی‌ یا کلر جهت‌ ضدعفونی‌ به‌ این‌ آب‌ اضافه‌ نشده‌ است‌.
بر خلاف‌ چاه‌های‌ دیگر هیچ‌گونه‌ رشد و زندگی‌ گیاهی‌ و جانوری‌ در این‌ چاه‌ وجود ندارد و علیرغم‌ آنکه‌ این‌ موضوع‌ خود باعث‌ طعم‌ بد و بوی‌ نا مطبوع‌ آب‌ می‌شود اما آب‌ زمزم‌ بدین‌گونه‌ نیست‌.

مهندس‌ طارق‌ حسین‌ ریا


منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

هرکس دینی غیر از اسلام را قبول کند از او پذیرفته نمی شود

هرکس دینی غیر از اسلام را قبول کند از او پذیرفته نمی شود
وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ
هرکس دینی غیر از اسلام را قبول کند از او پذیرفته نمی شود
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء- السعودیة
هیئت بحث علمی و فتوی به سؤالاتی که از آنها شده و همچنین به آنچه در وسائل اطلاع رسانی از آراء و مقالاتی که دعوت به وحدت بین ادیان که عبارتند از اسلام، یهودیت و مسیحیت می کنند؛ و به درست کردن مساجد، معابد و کنیسه در یک مکان و در یک جامعه دعوت می نمایند؛ و همچنین به چاپ قرآن و انجیل در یک مجلد که از نشانه های این دعوت می باشد و آنچه که قانونها و اجتماعات و گروهها در شرق و غرب به آن دعوت می کنند، جواب می دهد. بعد از دور اندیشی و مطالعه، هیئت به شرح زیر پاسخ می دهد:
۱) از اصول اعتقادی که در دین اسلام معلوم و حتمی است و مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند این است که در جهان غیر از دین اسلام، دین حق دیگری وجود ندارد و آن ختم کننده ادیان است و نسخ کننده تمام آنچه قبل از آن، از دینها و آیینها و شریعتها بوده اند، می باشد. بر روی زمین دینی غیر از اسلام که بتوان با آن الله را عبادت نمود وجود ندارد. الله تعالی می فرماید:{وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ} [آل عمران : ۸۵] «هرکس غیر از اسلام دینی قبول کند از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از زیانمندان قرار می گیرد.» و اسلام بعد از بعثت محمد_ صلی الله علیه و سلم _تنها به دین او اطلاق می گردد.
۲) از اصول اعتقادی اسلام این است که قرآن کریم آخرین کتابی است که خداوند نازل نموده و آن را حفظ کرده است و نسخ کننده تمام کتابهای قبل از خود یعنی تورات، انجیل و غیره است. و در عین حال شاهد بر آنهاست. قرآن تنها کتابی است که به پرستش خداوند دعوت می کند. الله تعالی می فرماید:{وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءکَ مِنَ الْحَقِّ} [المائدة : ۴۸]«ما این کتاب را به حق به سوی تو نازل کردیم که تصدیق کننده کتابهای پیش از خود و نگهبان بر آنهاست. در بین ایشان به آنچه خداوند نازل کرده حکم نما و از خواهشها و آرزوهایشان پیروی مکن و از حقی که به سوی تو آمده، تبعیت نما.»
۳) واجب است ایمان داشته باشیم به اینکه قرآن کریم نسخ کننده تورات و انجیل است و در این دو، تحریف، تبدیل، زیادی و نقصان راه یافته است همانگونه که بیان آن در آیاتی از کتاب خدا آمده است:{فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُکِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَیَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّنْهُمُ} [المائدة : ۱۳] «بعد از آنکه نقض پیمان کردند، لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. کلمات را از جایگاه خویش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند را به فراموشی سپردند تو بر خیانت ایشان آگاه می شوی و جز عده کمی از آنها از این خیانت دست نمی کشند.» و در جای دیگر می فرماید:{فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِیَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا یَکْسِبُونَ} [البقرة : ۷۹] «ویل به حال کسانی که با دستان خویش کتاب را می نویسند سپس می گویند این از جانب خداست تا آن را به بهایی اندک بفروشند. ویل به حال ایشان از آنچه با دستان خویش نوشته اند و ویل به حال آنان از آنچه بدست آورده اند.» همچنین می فرماید:{وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْکِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَیَقُولُونَ عَلَی اللّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ} [آل عمران: ۷۸]« دسته ای از آنها زبانشان را به کتاب خداوند می پیچانند تا گمان شود آن از کتاب خداست در حالیکه از کتاب خداوند نیست و می گویند از جانب خداوند است در صورتی که از طرف خداوند فرو فرستاده نشده است و بر خداوند دروغ می بندند در حالیکه می دانند.» نکته ای که اینجا حائز اهمیت می باشد این است که فرقی نمی کند چه تحریف یا تبدیل شده باشد، به وسیله اسلام منسوخ گردیده است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است هنگامی ورقه ای را که در آن چیزی از تورات نوشته شده بود در دست عمر بن خطاب رضی الله عنه دید، خشمگین شد و فرمود:( أفی شک أنت یا ابن الخطاب؟! ألم آت بها بیضاء نقیة؟ لو کان أخی موسی حیاً ما وسعه إلا إتباعی) رواه احمد و دارمی و غیره"(آیا شک داری ای پسر خطاب؟! آیا آن روشن کننده پاک نیامده است؟ اگر برادرم موسی زنده بود چاره ای جز پیروی از من نداشت."
۴) از اصول اعتقادی اسلام این است که نبی و رسول ما محمد صلی الله علیه و سلم خاتم پیامبران و فرستادگان است همانگونه که الله تعالی می فرماید:{مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ} [الأحزاب : ۴۰] «محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است.» پس تنها محمد است که باید از او تبعیت نمود و اگر یکی از انبیاء و رسولان خدا زنده باشد باید از محمد تبعیت نماید- و آن پیامبر غیر از محمد نمی تواند از سایر پیامبران تبعیت کند- همانگونه که الله تعالی می فرماید:{وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ لَمَا آتَیْتُکُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءکُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَی ذَلِکُمْ إِصْرِی قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَکُم مِّنَ الشَّاهِدِینَ}[آل عمران: ۸۱] «و هنگامی که الله تعالی از پیامبران پیمان گرفت، هرگاه به شما کتاب و حکمت عطا کردم سپس رسولی به سوی شما آمد که آنچه همراه شماست را تصدیق نمود به او ایمان بیاورید و او را یاری نمایید. فرمود: آیا اقرار می کنید و بر آن پیمانم را گرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمود: گواه باشید که من با شما از گواه دهندگان هستم.» پیامبر خدا- عیسی علیه الصلاة و السلام- که در آخر الزمان نازل می شود از محمد صلی الله علیه و سلم تبعیت می نماید و به شریعت او حکم می کند. الله تعالی می فرماید:{ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ} [الأعراف : ۱۵۷] «کسانی که از رسول امی که او را به صورت مکتوب نزدشان در تورات و انجیل می یابند، پیروی می کنند.» از اصول اعتقادی اسلام این است که محمد صلی الله علیه و سلم برای تمام مردم مبعوث گردیده است.{وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ} [سبأ : ۲۸] «ما تو را نفرستادیم مگر اینکه بشارت دهنده و انذار کننده برای تمام مردم باشی ولی اکثر مردم نمی دانند.» و می فرماید:{قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً} [الأعراف : ۱۵۸] «بگو ای مردم من فرستاده خداوند به سوی تمام شما هستم.»
۵) از اصول اعتقادی اسلام این است تمام کسانی که تسلیم نشده اند اعم از یهود، نصاری و غیره را کافر بدانیم و آنها دشمن خدا، رسولش و مؤمنان هستند و اهل آتش می باشند.{لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنفَکِّینَ حَتَّی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ} [البینة : ۱] «کافران اهل کتاب و مشرکان دست بردار نبودند تا اینکه دلیل و برهان آشکاری برایشان آمد.» الله جل و علا می فرماید:{إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أُوْلَئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ} [البینة : ۶] «کافران اهل کتاب و مشرکین در آتش جهنم برای همیشه می مانند و ایشان بدترین کسانی هستند که آفریده شده اند.» و آیات در این باره بسیار است.
در صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که فرمود:(وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَا یَسْمَعُ بِی أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ یَهُودِیٌّ وَلَا نَصْرَانِیٌّ ثُمَّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِی أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا کَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)"قسم به کسی که نفس محمد در دست اوست هیچ مجتمعی، یهودی یا نصاری باشد مادامیکه سخن مرا بشنود و به آن ایمان نیاورد،سپس بمیرد از اهل آتش است.) و به این دلیل کسی که یهود و نصاری را کافر نداند، کافر است. قاعده شرعی است**من لم یکفر الکافر فهو کافر**(کسی کافر را کافر نداند، کافر است.)
۶) از اصول اعتقادی و حقایق شرعی این است که دعوت به سوی وحدت ادیان و نزدیکی بین آنها در یک قالب واحد، یک دعوت خبیث و فریبنده است و هدف از آن اختلاط بین حق و باطل و ویران نمودن اسلام و استحکامات آن است و نتیجه آن بازگشت عمومی به کفر است. مصداق آن در این سخن الله تعالی گنجانده شده است که می فرماید:*وَلاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیَ یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ«آنان از جنگ با شما دست نمی کشند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند.» و همچنین می فرماید:{وَدُّواْ لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سَوَاء} [البقرة : ۲۱۷] «آرزو دارند که شما هم مانند ایشان کافر شوید تا در کفر با هم برابر باشید.»
۷) از نشانه های این دعوت باطل عدم جدایی بین اسلام و کفر، حق و باطل، معروف و منکر، از بین بردن موانع نفرت بین مسلمان و کافر و از بین بردن ولاء و براء می باشد. با این کار جهاد و قتال برای اعلای کلمه حق در زمین خداوند از بین می رود. الله پاک و منزه می فرماید:{قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة : ۲۹] «با کسانی از اهل کتاب که ایمان به الله و روز آخرت ندارند، و آنچه را که خدا و رسولش حرام نموده اند، حرام نمی دانند و دین حق را قبول نمی کنند بجنگید تا در حالیکه خوار و پست شده اند با دست خویش جزیه دهند.» و می فرماید:{وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِکِینَ کَآفَّةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ} [التوبة : ۳۶] «همگی با مشرکین بجنگید همانگونه که همه آنها با شما می جنگند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است.»
۸) اگر دعوت به سوی وحدت ادیان از مسلمان صادر شود به منزله خارج شدن او از دایره اسلام است. زیرا این دعوت بر هم زننده اصول اعتقادی و راضی شدن به اینکه کفر به الله اشکالی ندارد. صداقت قرآن و اینکه آن نسخ کننده تمام کتابهای قبل از خود است، و اینکه اسلام نسخ کننده تمام شریعتها و ادیان قبل از خود است را باطل می نماید. بنای آن بر فکری استوار است که شریعت آن را نمی پذیرد و با استفاده از تمام دلایل شرعی اسلام که قرآن، سنت و اجماع می باشد، این دعوت قطعاً حرام است.
۹)اساس و بنای کار باید بدین صورت باشد که:
▪ برای مسلمانی که الله را پروردگار و اسلام را دین خود و محمد را نبی و رسول می داند جایز نیست که دعوت کننده، تشویق کننده و پیروی کننده این فکر خبیث باشد چه برسد به اینکه اجابت کننده این دعوت باشد و در قوانین و گروههای آنان داخل شود و در محافل آنها شرکت کند.
▪ برای مسلمان جایز نیست که تورات یا انجیل را چاپ کند. پس چگونه ممکن است آن را با قرآن در یک غلاف واحد قرار داد!! کسی که آن را انجام دهد یا به سوی آن دعوت کند در گمراهی دوری افتاده است زیرا با این کار حق که قرآن است با تحریف شده تورات و انجیل که توسط قرآن نسخ شده است را جمع می نماید.
▪ برای مسلمان جایز نیست به دعوتی که در آن می خواهند مسجد، کنیسه و معبد را در یک مکان بنا نهند، جواب مثبت دهد زیرا در این کار اعتراف کردن به این است که می توان به غیر از دین اسلام نیز خداوند را عبادت نمود و با این کار پیروز شدن اسلام بر تمام ادیان را انکار می کند و این کار دعوت نمودن به سوی سه دین است که اهل زمین هر کدام را بخواهند می توانند به وسیله آن دیندار شوند. و اقرار کردن به این است که این ادیان فرقی با هم ندارند و اسلام نسخ کننده ادیان قبل از خود نبوده است. شکی نیست که اقرار به آن یا همچون اعتقادی داشتن یا راضی بودن به آن، کفر و ضلالت است زیرا با این کار مخالفت صریح قرآن، سنت و اجماع را نموده است. و با این کار معترف می شود که تحریفات یهود و نصاری از جانب الله است. الله تعالی بلند مرتبه تر از این جملات است. جایز نیست که به کنیسه های آنها بیت الله بگوییم و عبادت آنان را عبادتی مقبول برای خدا بدانیم زیرا عبادت آنها در چارچوب اسلام نیست و الله تعالی می فرماید:{وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ} [آل عمران : ۸۵] «هرکس غیر از اسلام دینی قبول کند از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از زیانمندان قرار می گیرد.» بلکه اینها خانه هایی هستند که در آن به الله تعالی کافر می شوند. از کفر و اهالی آن به خدا پناه می گیریم. شیخ الاسلام ابن تیمیه- رحمه الله- می فرماید:کلیسا و کنیسه، خانه های خدا نیستند بلکه مساجد، خانه های خداوند می باشند. در این خانه ها به خداوند کافر می شوند اگر چه در آن ذکر و عبادت کنند. خانه ها به منزله اهالی آن است و اهل آن کافر هستند پس این خانه ها محل عبادت کفار است." مجموع الفتاوی [۲۲/۱۶۲]"
۱۰) واجب است بدانیم که دعوت همه کفار به عام و اهل کتاب خصوصاً به اسلام بر مسلمانان طبق نص صریح از کتاب و سنت واجب است و این کار جز از طریق بیان و مجادله کردن به شیوه نیکو و بیان شریعت اسلام بدون کم و کاست انجام نمی گیرد. و آن اصولی هستند که یا به وسیله آن نسبت به اسلام خرسند و راضی گردند و داخل آن شوند یا با این کار نسبت به آنها اتمام حجت شود. هرکس دلیل و برهان را نادیده بگیرد، هلاک می گردد و کسی که به آن توجه نماید و آن را قبول کند، زنده می شود. الله تعالی می فرماید:*قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[ آل عمران ۶۴]«بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی کلمه ای که میان ما و شما یکسان است و آن این است که غیر از الله را عبادت نکنیم و چیزی را با او شریک نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خداوند رب قرار ندهد. اگر روی گرداندند، بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم.» اما مجادله، دیدار و گفتگو با آنها به منظور جلب میل و آرزوهای آنان و محقق کردن اهداف و خواسته هایشان و نقض کردن اسلام و پایه های ایمان، باطل است و الله و رسولش و مؤمنان از آن ابا دارند.
هیئت بحث و فتوی آن را اینگونه تقریر کرد و برای مردم تبیین نمود. این هیئت به تمام مسلمانان به طور عام و به اهل علم خصوصاً توصیه می کند که تقوای خدا داشته باشند و بر آن مراقبت نمایند، از اسلام حمایت کنند، از عقیده مسلمانان در برابر گمراهی و دعوتگران آن و کفر و اهل آن صیانت و حفاظت کنند و مسلمانان را از دعوت به سوی کفر و گمراهی که وحدت ادیان است و از واقع شدن در این دام برحذر دارند. بر خدا پناه می بریم از اینکه هر مسلمانی این گمراهی را به سرزمینهای اسلام آورد و در بینشان ترویج دهد. از خداوند به وسیله نامهای نیکو و صفات بلندش مسئلت می خواهیم که ما را از تمام گمراهی های فتنه انگیز پناه دهد و ما را وسیله هدایت، هدایت یافته گان و حامی اسلام بر طریق هدایت و نور از جانب خود قرار دهد تا در حالیکه از ما راضی است او را ملاقات می کنیم.

وبگردی
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!